Στασιμότητα στην αγορά εργασίας για το Β’ Τρίμηνο του 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Manpower

Έρευνες - Μελέτες

16 Μαρτίου 2010

Στο απόλυτο μηδέν βρίσκεται ο δείκτης των συνολικών προοπτικών απασχόλησης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Manpower. Στην Ελλάδα, οι εργοδότες εκτιμούν ότι η αγορά εργασίας θα παραμείνει στάσιμη κατά το Β’ Τρίμηνο του 2010. Tο 14% των εργοδοτών αναμένει αύξηση των απασχολούμενων ατόμων, άλλο ένα 14% προβλέπει μείωση και το 69% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ο δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης διαμορφώνεται στο 0%. Σχετικά σταθερές παραμένουν οι προοπτικές προσλήψεων σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2010, ενώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ο δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης παραμένει αμετάβλητος.

Πτώση απασχόλησης στην Αττική
Στη Βόρεια Ελλάδα αναμένεται μικρή αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων κατά το επόμενο τρίμηνο καθώς, σύμφωνα με τους εργοδότες, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +4%. Ωστόσο, πιο αβέβαιες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής, καθώς οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο -2%. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, το κλίμα σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής θα είναι δυσχερέστερο, καθώς οι εργοδότες προβλέπουν μείωση των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Από την άλλη πλευρά, στη Βόρεια Ελλάδα οι εργοδότες προβλέπουν αύξηση 3 ποσοστιαίων μονάδων. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζουν μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα αυξάνονται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο ναδίρ η προσφορά εργασίας σε τουρισμό, χρηματοοικονομικά, real estate, μεταφορές-επικοινωνίες
Περιορισμένες ευκαιρίες αναμένονται για όσους θα αναζητήσουν εργασία κατά το Β’ Τρίμηνο του 2010, σε έξι από τους εννέα τομείς της ελληνικής οικονομίας. Οι υψηλότερες προοπτικές προσλήψεων αναφέρονται από τους εργοδότες στο Δημόσιο Τομέα & τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να καταγράφονται στο +10%. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζουν οι εργοδότες στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και Ύδρευσης, καθώς και στον τομέα της Γεωργίας, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο +6% και +5% αντίστοιχα. Ωστόσο, οι εργοδότες προβλέπουν μείωση του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων σε τρεις τομείς της οικονομίας. Οι πιο απαισιόδοξες προοπτικές προσλήψεων αναφέρονται στον τομέα των Κατασκευών, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο -12%, ενώ εξίσου απαισιόδοξοι είναι και οι εργοδότες στον τομέα της Μεταποίησης, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να καταγράφονται στο -10%. Στον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης περιορίζονται στο -9%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες αναφέρουν υψηλότερες προοπτικές προσλήψεων σε τέσσερις τομείς της ελληνικής οικονομίας. Τις σημαντικότερες βελτιώσεις, της τάξεως των 6 ποσοστιαίων μονάδων, αναφέρουν οι εργοδότες στους τομείς των Κατασκευών και του Δημοσίου Τομέα και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Παράλληλα, χαμηλότερες εμφανίζονται οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης σε πέντε τομείς. Η σημαντικότερη πτώση καταγράφεται στον τομέα της Γεωργίας, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης σημειώνουν μείωση της τάξεως των 8 ποσοστιαίων μονάδων. Μειώσεις της τάξεως των 6 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφουν επίσης οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, καθώς και στον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης εμφανίζονται βελτιωμένες σε τέσσερις τομείς της ελληνικής οικονομίας, με τη σημαντικότερη αύξηση, της τάξεως των 6 ποσοστιαίων μονάδων, να αναφέρεται από τους εργοδότες στο Δημόσιο Τομέα και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες. Ωστόσο, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης, αναμένεται να μειωθούν σε τέσσερις από τους εννέα τομείς, ανάμεσά τους και σε αυτόν του Τουρισμού, όπου ο δείκτης της απασχόλησης καταγράφεται μειωμένος κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες.

Λέττα Καλαμαρά

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ 2008 - 2010

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ