Τα τρία τέταρτα των CEOs μη εισηγμένων εταιρειών ανησυχούν για την έλλειψη δεξιοτήτων

Έρευνες - Μελέτες

12 Μαρτίου 2015

Το έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας αντιμετωπίζουν, όλο και πιο πιεστικά, οι επιχειρήσεις, διεθνώς, με τα τρία τέταρτα των CEOs μη εισηγμένων εταιρειών - ποσοστό 72% - να προβληματίζονται για το υφιστάμενο κενό. Συνολικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις σημαντικότερες παγκόσμιες τάσεις, όπως είναι η ψηφιακή αλλαγή, τόσο ως ευκαιρία όσο και ως κίνδυνο.

Ως ευκαιρία, αλλά και ως κίνδυνο, αντιμετωπίζουν την τεχνολογική ανάπτυξη οι μη εισηγμένες εταιρείες ανά τον κόσμοΤα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από έρευνα της PwC, που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 700 διευθύνοντες συμβούλους μη εισηγμένων εταιρειών, στο πλαίσιο της 18ης Ετήσιας Παγκόσμιας Έρευνας της PwC για τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Ειδικότερα, η έρευνα που διεξήγαγε η PwC το 2014 για τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις, επιβεβαιώνει την άποψη ότι ο γοργός ρυθμός της τεχνολογικής ανάπτυξης θεωρείται ευκαιρία, αλλά ταυτόχρονα και πρόσκληση. Το 72% των οικογενειακών επιχειρήσεων, που συμμετείχαν στην έρευνα, αναγνωρίζουν ότι θα χρειαστεί να προσαρμόσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και οργανώνονται, ώστε να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές ευκαιρίες ή τα παραπατήματα των ανταγωνιστών τους.

Συνολικά, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι αυξημένοι κίνδυνοι, αλλά και οι αυξημένες ευκαιρίες για κέρδη, κάνουν τους ηγέτες των μη εισηγμένων ιδιωτικών εταιρειών πιο αισιόδοξους, όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές των εταιρειών τους.

Σχεδόν το 60% των επικεφαλής των μη εισηγμένων ιδιωτικών εταιρειών υποστηρίζει ότι, σήμερα, αντιμετωπίζει περισσότερα εμπόδια στην αύξηση των εσόδων σε σχέση με τρία χρόνια πριν. Ωστόσο, σε παρόμοιο επίπεδο κινείται και το ποσοστό εκείνων, που πιστεύουν ότι τώρα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Καινοτομία ή ήττα
“Καινοτομία ή ήττα; Αυτή είναι η επιλογή, που αναγνωρίζουν ότι καλούνται να κάνουν οι επικεφαλής των μη εισηγμένων ιδιωτικών εταιρειών, προκειμένου να επιτύχουν σε έναν κόσμο, που χαρακτηρίζεται από περισσότερους κινδύνους, αλλά και ενδεχομένως μεγαλύτερα οφέλη”, σχολιάζει σχετικά ο επικεφαλής του Τομέα Εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης του δικτύου της PwC, κ. Henrik Steinbrecher. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσήλωση των μη εισηγμένων ιδιωτικών εταιρειών στον παραδοσιακό τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία, θα αποτελέσει ουσιαστικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι, που επιλέγουν μία διαφορετική προσέγγιση, αισθάνονται πιο αισιόδοξοι για το μέλλον.

Σύμφωνα με την έρευνα, πάνω από τους μισούς διευθύνοντες συμβούλους μη εισηγμένων ιδιωτικών εταιρειών (54%) θεωρούν ότι ολοένα και περισσότερες εταιρείες θα εισέρχονται σε νέους κλάδους δραστηριότητας, με το ένα τρίτο αυτών (31%) να δηλώνουν ότι η εταιρεία τους εισήλθε σε ένα νέο κλάδο κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις διαφοροποιούνται σε σύγκριση με άλλες μη εισηγμένες ιδιωτικές εταιρείες, με το 38% αυτών να έχουν, ήδη, εισέλθει σε ένα νέο κλάδο δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των εταιρειών, που διοικούνται από managers, να ανέρχεται περίπου στο 25%.

Ρυθμιστικό πλαίσιο
Σύμφωνα με την έρευνα, εκτός από την έλλειψη δεξιοτήτων στην αγορά, περίπου τα τρία τέταρτα των ηγετών μη εισηγμένων ιδιωτικών εταιρειών προβληματίζονται ιδιαίτερα για το υπερβολικά αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, το εθνικό χρέος, την αυξανόμενη φορολογία και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Οι αλλαγές στα ρυθμιστικά πλαίσια των κλάδων, στις καταναλωτικές συμπεριφορές και στο ανταγωνιστικό περιβάλλον αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες, που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερωτηθέντων, θα επιφέρουν αλλαγές στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ