Ξεπέρασαν τα 9 εκατ. οι συνδρομητές κινητής ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα

Έρευνες - Μελέτες

13 Δεκεμβρίου 2019

Τη σταθερή προτίμησή τους στο mobile internet δείχνουν οι Έλληνες καταναλωτές, με τους συνδρομητές κινητής ευρυζωνικότητας να ξεπερνούν πλέον τα 9 εκατ. και τη μέση κατανάλωση δεδομένων ανά συνδρομητή σε μηνιαία βάση να υπολογίζεται σε 1,699 GB. Συγκεκριμένα, το σύνολο των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών, που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων στο Διαδίκτυο στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2019, ανερχόταν σε 9.273.133 έναντι 8.563.362 στο τέλος του 2018, που μεταφράζεται σε πληθυσμιακή διείσδυση 86%.

Η μέση κατανάλωση δεδομένων mobile internet ανά συνδρομητή, ανά μήνα, υπολογίζεται σε 1,699 GB για το 1ο εξάμηνο του 2019Από αυτούς, οι 785.091 έκαναν χρήση καρτών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (datacards) και οι 8.041.195 είτε προμηθεύτηκαν πακέτο δεδομένων Διαδικτύου επιπρόσθετα σε πακέτο κινητής τηλεφωνίας (add-on), είτε έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων Διαδικτύου μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ενιαία χρέωση. Τέλος, οι υπόλοιποι 446.847 έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (χρέωση ανά μονάδα).

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕΤΤ για την πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, συνολικά, στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά καταγράφηκε το 1ο εξάμηνο του 2019 άνοδος των ευρυζωνικών συνδέσεων, αύξηση των προϊόντων εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης, συνεχιζόμενη ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς (NGA) και ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές, καθώς και άνοδος του ποσοστού των γραμμών υψηλών ταχυτήτων. 

Σταθερή πρόσβαση
Πιο αναλυτικά, οι  γραμμές σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης ξεπέρασαν το 1ο εξάμηνο του 2019 τα 4 εκατ., καταγράφοντας διείσδυση 37,6% στον πληθυσμό. Η πλειονότητα των γραμμών (άνω του 96%) αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10Mbps. Στις υπόλοιπες ταχύτητες (έως 10Mbps) αντιστοιχεί ποσοστό 3,1%, με τις γραμμές χαμηλών ονομαστικών ταχυτήτων (έως 2Mbps) να συνιστούν ποσοστό χαμηλότερο του 0,5%. Σημαντική, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι η αύξηση του ποσοστού των γραμμών υψηλών ταχυτήτων (30 Mbps και άνω), οι οποίες συνιστούν πλέον το 23,3% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (έναντι 18,3% στο τέλος του 2018), με τις γραμμές των 100Mbps και άνω, να συνιστούν ποσοστό 1,1%. 

Δίκτυα νέα γενιάς
Συνεχιζόμενη ήταν το 1ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και η ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς (NGA) και ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές. Στα μέσα του 2019, οι πάροχοι είχαν προμηθευτεί 36.658 υποβρόχους (ΤοΥΒ) από τον ΟΤΕ ( έναντι 12.633 στα τέλη του 2018), προκειμένου να αναπτύξουν αρχιτεκτονικές δικτύων νέας γενιάς (NGA). Παράλληλα, συνεχίστηκε η διάθεση προϊόντων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές με γραμμές που ξεπέρασαν τις 18.000.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ