Στα $2 τρις το 2022 οι δαπάνες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Έρευνες - Μελέτες

16 Νοεμβρίου 2018

Σε ρυθμούς ψηφιακού μετασχηματισμού κινείται η παγκόσμια οικονομία και κοινωνία, με τις δαπάνες που απαιτούνται για την ψηφιακή εποχή, να βαίνουν αυξανόμενες. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες, που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό (hardware, software και υπηρεσίες), αναμένεται να προσεγγίσουν τα $2 τρις το 2022, σύμφωνα με νέα έρευνα της International Data Corporation (IDC). Όπως υποστηρίζει η μελέτη, έως το 2022, η αγορά που σχετίζεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές που τον επιτρέπουν, θα διευρύνεται κατά 16,7% κατά μέσο όρο ετησίως. Η μελέτη επιβεβαιώνει το ρόλο του ψηφιακού μετασχηματισμού (Digital Transformation-DX) ως θρυαλλίδας για τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και κοινωνία.

Έως το 2020, το 30% των εταιρειών θα έχει διαθέσει το 10% των εσόδων του για την ψηφιακή του στρατηγικήΜάλιστα, στην έρευνα της, η IDC (Worldwide Semiannual Digital Transformation Spending Guide) προβλέπει ότι μέχρι το 2020 το 30% των εταιρειών θα έχει διαθέσει τουλάχιστον το 10% των εσόδων του, για να τροφοδοτήσει τις ψηφιακές του στρατηγικές. Από την ανάλυση της IDC προκύπτει ότι τέσσερις οικονομικοί κλάδοι θα είναι υπεύθυνοι για τις μισές από τις συνολικές δαπάνες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και συγκεκριμένα τα $1,25 τρις. Η μεταποίηση ($220 δις), η βιομηχανία ($135 δις), οι μεταφορές ($116 δις) και το λιανικό εμπόριο ($98 δις).

Από τεχνολογικής άποψης, οι δαπάνες για εξοπλισμό και υπηρεσίες θα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 75% όλων των δαπανών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό το 2019. Μάλιστα, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες θα πετύχουν την ταχύτερη ανάπτυξη (29% κατά μέσο όρο σε όλη τη διάρκεια της πρόβλεψης).  Για παράδειγμα, η εταιρεία εκτιμά ότι μέχρι το 2019, αν και οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί και τα bots θα εκτελούν μόνο το 1% των συναλλαγών, θα επηρεάζουν ένα σημαντικό ποσοστό και συγκεκριμένα το 10% των πωλήσεων. 

Πρωταγωνιστές
Η IDC βλέπει την τεράστια δυναμική και την επιρροή του DX στις παγκόσμιες τεχνολογικές δαπάνες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του κόσμου και σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα είναι οι δύο μεγαλύτερες γεωγραφικές αγορές για τις δαπάνες ψηφιακού μετασχηματισμού, έως το 2022. ΗΠΑ και Κίνα θα παράγουν περισσότερο από το ήμισυ των παγκόσμιων δαπανών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό το 2019. Στις ΗΠΑ, οι κυριότερες βιομηχανίες θα είναι οι κατασκευές ($63 δις), οι μεταφορές ($40 δις) και οι υπηρεσίες ($37 δις). Στην Κίνα, οι βιομηχανίες, που δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, θα είναι οι κατασκευές ($60 δις), η μεταποίηση ($35 δις) και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ($27 δις).

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ