Προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία

Έρευνες - Μελέτες

10 Οκτωβρίου 2018

Το νέο σχέδιο δράσης των τελωνείων της ΕΕ για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) ενέκρινε χθες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το σχέδιο δράσης καλύπτει την περίοδο από το 2018 έως το 2022 και διασφαλίζει την αποτελεσματική επιβολή των ΔΔΙ. Συγκεκριμένα, στόχος είναι να αντιμετωπίσει την εμπορία προϊόντων, που παραβιάζουν τα ΔΔΙ σε ολόκληρη τη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού, και να ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα αυτό με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, καθώς και με τις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, η Επιτροπή καλείται να εκπονήσει χάρτη πορείας έως την Άνοιξη του 2019, σχετικά με την υλοποίηση του νέου σχεδίου δράσης, καθώς και να παρακολουθεί την εφαρμογή του και να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο Συμβούλιο. Με δεδομένη την οικονομική ζημία και τη δυσφήμιση, που επιφέρουν οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στις επιχειρήσεις και τους δημιουργούς στην ΕΕ, καθώς και τα κέρδη που έχουν οι σχετικές παράνομες δραστηριότητες στο οργανωμένο έγκλημα, το νέο σχέδιο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό. Μάλιστα, τα ευρωπαϊκά Όργανα εκφράζουν την ανησυχία τους για τους κινδύνους, που προκύπτουν από τα εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, των τελικών χρηστών και για το περιβάλλον, επιπλέον των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων.


Σχέδιο δράσης
Το νέο σχέδιο δράσης των τελωνείων της ΕΕ που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό ΣυμβούλιοΟι μαζικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κατά τις εμπορευματικές συναλλαγές αποτελούν σοβαρό πρόβλημα παγκοσμίως. Το 2016, η τελωνειακή επιβολή της νομοθεσίας περί ΔΔΙ στην ΕΕ είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση άνω των 41 εκατ.τεμαχίων. Η εκτιμώμενη αξία των αντίστοιχων αυθεντικών προϊόντων άγγιζε τα 672 εκατ.ευρώ. Ο δε αριθμός των αιτήσεων παρέμβασης (AFA), που έχουν εγκρίνει οι τελωνειακές διοικήσεις, έχει παρουσιάσει σταθερή άνοδο: από 26 865 το 2013 σε 34.931 το 2017. Οι διαδικτυακές πωλήσεις αύξησαν κατά πολύ τις υποθέσεις στην ταχυδρομική διακίνηση, οι οποίες τριπλασιάστηκαν μεταξύ του 2009 και του 2011.Οι τελωνειακές διοικήσεις των κρατών μελών και η Επιτροπή έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες και εργάζονται προληπτικά για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που συνδέονται με την τελωνειακή επιβολή της νομοθεσίας περί ΔΔΙ και να περιορίσουν την εισροή προϊόντων που παραβιάζουν ΔΔΙ στην ΕΕ.


Στόχοι
Οι στρατηγικοί στόχοι του νέου σχεδίου δράσης είναι οι εξής: -Διασφάλιση της αποτελεσματικής τελωνειακής επιβολής της νομοθεσίας περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την Ένωση.

-Καταπολέμηση των σημαντικότερων τάσεων της διακίνησης εμπορευμάτων που παραβιάζουν τα ΔΔΙ.

-Καταπολέμηση της διακίνησης εμπορευμάτων που παραβιάζουν τα ΔΔΙ σε όλα τα στάδια της διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού.

-Ενίσχυση της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την παραβίαση των ΔΔΙ και με τις Αρχές επιβολής του νόμου.


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας