Καλύτερες ψηφιακές δεξιότητες για 10,9 εκατ. άτομα στην Ευρώπη

Έρευνες - Μελέτες

09 Οκτωβρίου 2018

Τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες προσέφερε σε 10,9 εκατ. Ευρωπαίους το Digital Skills and Jobs Coalition την περίοδο 2016-2018 και οι φορείς που συμμετέχουν στον Συνασπισμό. Συνολικά, το διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 2016 και Ιουλίου 2018, πραγματοποιήθηκαν 7,4 εκατ. εκπαιδεύσεις σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων, παραδόθηκαν 1,9 εκατ. πιστοποιήσεις και 1,6 εκατ. Ευρωπαίοι συμμετείχαν σε σχετικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Σήμερα, 23 εθνικοί συνασπισμοί συμμετέχουν στο Digital Skills and Jobs Coalition, προωθώντας πολιτικές και δράσεις ψηφιακών δεξιοτήτων.

Απολογισμός της δραστηριότητας του Digital Skills and Jobs Coalition για την περίοδο 2016-2018Το Digital Skills and Jobs Coalition είναι μία από τις δέκα προτεραιότητες του προγράμματος δράσης για τις δεξιότητες για την Ευρώπη. Ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2016 και σήμερα διαθέτει 400 μέλη, μεταξύ των οποίων επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ανάμεσα στους οποίους και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Επιπλέον, 102 μέλη έχουν δεσμευθεί και έχουν αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις για να προσφέρουν στους Ευρωπαίους, στο εργατικό δυναμικό, στους επαγγελματίες των ΤΠΕ και στους εκπαιδευτικούς τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται για να εργαστούν και να συμμετάσχουν στην κοινωνία.

Στατιστικά
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι συμμετέχοντες φορείς, από τις 7,4 εκατ. εκπαιδεύσεις που προσφέρθηκαν τα 4,3 εκατ. πραγματοποιήθηκαν online και 3,1 εκατ. με φυσική παρουσία. Οι κύριοι συμμετέχοντες ήταν μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (4,1 εκατ.) και απλοί πολίτες γενικά (3 εκατ.). Τα μέλη του Συνασπισμού που προσέφεραν εκπαίδευση στους περισσότερους ανθρώπους ήταν η Microsoft (2,5 εκατομμύρια), η Google (3 εκατομμύρια), η Telefónica Education (310.000), η Lithuanian National Coalition (47.300) και η Barclays (29.800). Οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης εξέδωσαν επίσης 1,9 εκατομμύρια πιστοποιήσεις. Από αυτά, 1,6 εκατομμύρια παραδόθηκαν με πιστοποιήσεις ECDL, 90.000 από τη Microsoft και 85.000 από την Certiport. Στο μεταξύ, 1,6 εκατ. Ευρωπαίοι - εκ των οποίων 1,1 εκατ. ήταν μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- συμμετείχαν σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς. Τα ζητήματα πάνω στα οποία εκπαιδεύτηκαν οι συμμετέχοντας αφορούσαν από τις ψηφιακές δεξιότητες σε γενικές γραμμές μέχρι τη συγγραφή κώδικα, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τον σχεδιασμό προϊόντων, τη 3D μοντελοποίηση και εκτύπωση και το Internet of Things. Τέλος, οι συμμετέχοντες προσέφεραν επίσης 17.500 θέσεις εργασίας ή πρακτική εξάσκηση.

Ο Συνασπισμός
Το Digital Skills and Jobs Coalition είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που αριθμεί 23 εθνικούς συνασπισμούς, οι οποίοι συγκεντρώνουν ένα πλήθος εθνικών και τοπικών φορέων, που εργάζονται με κοινό στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας