Η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία μπαίνει στην ψηφιακή εποχή

Έρευνες - Μελέτες

20 Φεβρουαρίου 2018

Την ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της αμυντικής βιομηχανίας, επιχειρεί να θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίζοντας χρηματοδοτικά νέα πανευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, τα οποία στοχεύουν να εξασφαλίσουν την τεχνολογική πρωτοπορία της Ευρώπης. Με στόχο να θέσει τα θεμέλια για τις μελλοντικές αμυντικές ικανότητες και να στηρίξει μια πιο καινοτόμο και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας χρηματοδοτεί μια νέα ομάδα ερευνητικών έργων στον τομέα της άμυνας. Το Ταμείο, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2017, λειτουργεί ως καταλύτης για τη δημιουργία μιας ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ.

Με €500 εκατ. θα στηρίξει η Ευρώπη την έρευνα στον τομέα της Άμυνας. Προκηρύξεις νέων έργων το 2018

Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για τη συγκρότηση, ύστερα από το 2020, ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας με χρηματοδοτική ικανότητα €1,5 δις ετησίως για τη στήριξη των αμυντικών ικανοτήτων. Από αυτά, ένας εκτιμώμενος ετήσιος προϋπολογισμός ύψους €500 εκατ. θα είναι αφιερωμένος στην έρευνα στον τομέα της άμυνας, γεγονός που καθιστά την Ε.Ε. έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην έρευνα στον τομέα της άμυνας


Μεταξύ των πανευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση, είναι το “Ocean2020”, το οποίο υποστηρίζει τις αποστολές θαλάσσιας επιτήρησης και αποτροπής και στο οποίο συμμετέχει η Ελλάδα.

Για το σκοπό αυτό, θα ενσωματώσει τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη (drones) και μη επανδρωμένα υποβρύχια σε επιχειρήσεις του στόλου. Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται, θα συνδυάζονται με συμβατικά συστήματα, προκειμένου να μπορούν οι στρατιωτικοί διοικητές να διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των εξελισσόμενων καταστάσεων.

Το έργο θα υλοποιηθεί από μια κοινοπραξία που απαρτίζεται από 42 εταίρους από 15 χώρες της Ε.Ε., υπό την καθοδήγηση της εταιρείας Leonardo S.p.A. Θα χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση περίπου €35 εκατ. Το 2019, το έργο θα πραγματοποιήσει δύο επιδείξεις σε πραγματικές συνθήκες: μία στη Βαλτική θάλασσα, υπό την ηγεσία του σουηδικού ναυτικού, και μία στη Μεσόγειο, υπό την ηγεσία του ιταλικού ναυτικού.

 

Ψηφιακά γυαλιά

Τρία άλλα έργα, που αποσκοπούν στη βελτίωση του εξοπλισμού των στρατιωτών, δέχθηκαν επιχορηγήσεις που κυμαίνονται από €1 εκατ. έως €3 εκατ. ευρώ:

- Το έργο ACAMSII θα αναπτύξει προσαρμοζόμενη παραλλαγή, η οποία θα προστατεύει τους στρατιώτες έναντι των αισθητήρων, που λειτουργούν σε διάφορα μήκη κυμάτων. Οι συμμετέχουσες εταιρείες προέρχονται από τους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας, της αεροδιαστημικής και της ενοποίησης των αμυντικών συστημάτων. 

- Το έργο Gossra θα βελτιώσει τη συμβατότητα των στοιχείων των πολύπλοκων συστημάτων (π.χ. αισθητήρες ή ψηφιακά γυαλιά) που φέρουν οι στρατιώτες. Στόχος αυτού του έργου είναι να εξασφαλίσει ότι τα στοιχεία πολύπλοκων συστημάτων, που φορούν οι στρατιώτες συμβαδίζουν μεταξύ τους. Οι στρατιώτες είναι εξοπλισμένοι με διάφορα συστήματα, που πρέπει να λειτουργούν μαζί. Το έργο επιδιώκει να διαμορφώσει μεθοδολογία για τον καθορισμό του τρόπου διασύνδεσης των εξαρτημάτων, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη νέων συστημάτων που να συμβαδίζουν με τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

- Το έργο Vestlife έχει ως στόχο να αναπτύξει υπερ-ελαφρές θωρακισμένες στολές για πεζούς στρατιώτες. Στο πλαίσιο του έργου, θα διαμορφωθούν ενδύματα, τα οποία να είναι αποτελεσματικά από αμυντικής άποψης, αλλά παράλληλα και πιο ελαφριά, ευέλικτα και άνετα.

Να σημειωθεί ότι οι συμφωνίες επιχορήγησης για τα εν λόγω έργα θα υπογραφούν τις προσεχείς εβδομάδες.

 

Χρηματοδοτήσεις

Στο πλαίσιο του ερευνητικού σκέλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, θα διατεθούν €90 εκατ. σε επιχορηγήσεις για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν πλήρως και άμεσα από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. (2017-2019). Τα έργα προς χρηματοδότηση επιλέχθηκαν ύστερα από την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, που δημοσιεύτηκε το 2017. Το Δεκέμβριο του 2017 υπογράφτηκε η πρώτη συμφωνία επιχορήγησης με την κοινοπραξία PYTHIA. Αυτό το έργο αποσκοπεί στον εντοπισμό των βασικών τάσεων στο ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον των καινοτόμων τεχνολογιών άμυνας.

 

Πρόγραμμα 2018

Επίσης, η Επιτροπή θα εγκρίνει σύντομα το πρόγραμμα εργασίας του 2018 για την έρευνα στον τομέα της άμυνας και θα ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας να δημοσιεύσει τις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την έρευνα στον τομέα της άμυνας για το τρέχον έτος. Οι προσκλήσεις αυτές θα εστιαστούν στις τεχνολογίες ηλεκτρονικού σχεδιασμού για αμυντικές εφαρμογές και ένα ευρωπαϊκό οπλικό σύστημα λέιζερ υψηλής ισχύος. Η επόμενη αυτή δέσμη επιχορηγήσεων για έρευνα στον τομέα της άμυνας θα υπογραφεί μέχρι τα τέλη του 2018.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας