Ένωση Κεφαλαιαγορών: Το Συμβούλιο της ΕΕ εγκρίνει νομοθετικές μεταρρυθμίσεις

Νομικά Νέα

08 Νοεμβρίου 2019

Ειδικότερα τα σχετικά κείμενα αφορούν: τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας δεικτών αναφοράς που συμβάλλουν στη βιώσιμη χρηματοδότηση· τις υποχρεώσεις διαφάνειας για τις βιώσιμες επενδύσεις· νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων· εναρμονισμένο πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα· κανόνες για την προώθηση της πρόσβασης στις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ. Όλα τα κείμενα θα υπογραφούν στο Στρασβούργο […] The post Ένωση Κεφαλαιαγορών: Το Συμβούλιο της ΕΕ εγκρίνει νομοθετικές μεταρρυθμίσεις appeared first on LawNet.

Δείτε περισσότερα: Lawnet

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ