Νομοπαρ/κή επιτροπή για την κατάρτιση σ/ν σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών

Νομικά Νέα

11 Σεπτεμβρίου 2019

Αριθμ. 61463/φ.328/21-08-2019 – ΦΕΚ B’ 3413/09-09-2019 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο β΄ του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 […] The post Νομοπαρ/κή επιτροπή για την κατάρτιση σ/ν σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών appeared first on LawNet.

Δείτε περισσότερα: Lawnet

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ