ΕΒΕΘ: Ανακοίνωση για πρόσληψη (5) ασκούμενων δικηγόρων

Νομικά Νέα

11 Ιουλίου 2019

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.) σύμφωνα με την από 20.06.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του και έχοντας υπόψη την υπ. αριθ. 58289/14/08/2014 (Φ.Ε.Κ. 2273/τεύχος Β’/25/08/2014) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη (5) ασκούμενων δικηγόρων, που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο ΕΒΕΘ. […] The post ΕΒΕΘ: Ανακοίνωση για πρόσληψη (5) ασκούμενων δικηγόρων appeared first on LawNet.

Δείτε περισσότερα: Lawnet

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ