Το ΠΔ διάλυσης της Βουλής, προκήρυξης εκλογών και σύγκλησης της νέας Βουλής

Νομικά Νέα

11 Ιουνίου 2019

The post Το ΠΔ διάλυσης της Βουλής, προκήρυξης εκλογών και σύγκλησης της νέας Βουλής appeared first on LawNet.

Δείτε περισσότερα: Lawnet

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ