ΝΣΚ: Αρμοδιότητα εξέτασης ενστάσεων ασφαλισμένων του πρώην Ε.Τ.Α.Α., επί αποφάσεων του Ε.Φ.Κ.Α.

Νομικά Νέα

06 Φεβρουαρίου 2019

Μέχρι τη σύσταση των νέων Διοικητικών Επιτροπών του Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζουν να λειτουργούν οι Διοικούσες Επιτροπές ...

Δείτε περισσότερα: Lawnet

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ