ΔΕΕ: Προτάσεις γεν. Εισαγγελέα για την υποχρέωση διαγραφής συνδέσμων απο τους φορείς εκμετάλλευσης search engine

Νομικά Νέα

11 Ιανουαρίου 2019

  Με απόφαση της 21ης Μαΐου 2015, η πρόεδρος της γαλλικής Commission nationale del’informatique et des ...

Δείτε περισσότερα: Lawnet

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ