ΓΚΠΔ [GDPR]: Παραίτηση της καθηγήτριας, Λ.Μήτρου από τη Νομ/κή επιτροπή

Νομικά Νέα

11 Ιανουαρίου 2019

Σύμφωνα με την  υπ’ αρ. 95634/2018/Φ.296 απόφαση [Υπουργική Απόφαση] του Υπουργού Δικαιοσύνης [ΦΕΚ Β ' ...

Δείτε περισσότερα: Lawnet

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ