Διαγραφή οφειλής από μισθώματα που εκχωρήθηκαν στο Δημόσιο

Νομικά Νέα

06 Δεκεμβρίου 2018

Ο Συνήγορος εξέτασε αίτημα ενδιαφερόμενης για τη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής εις βάρος της από μισθώματα, ...

Δείτε περισσότερα: Lawnet

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ