397348-2017: Ελβετία-Βέρνη: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά

Διεθνείς Διαγωνισμοί

07 Οκτωβρίου 2017

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/10/2017 | Προθεσμία: 17-11-2017 | Έγγραφο: Προκήρυξη σύμβασης

Δείτε περισσότερα: ted.europa

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ