151709-2017: Νορβηγία-Όσλο: Υπηρεσίες διαχείρισης που σχετίζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Διεθνείς Διαγωνισμοί

21 Απριλίου 2017

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/04/2017 | Προθεσμία: | Έγγραφο: Συμπληρωματικά στοιχεία

Δείτε περισσότερα: ted.europa

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ