103000-2017: Ελβετία-Βέρνη: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

Διεθνείς Διαγωνισμοί

18 Μαρτίου 2017

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/03/2017 | Προθεσμία: 03-05-2017 | Έγγραφο: Προκήρυξη σύμβασης

Δείτε περισσότερα: ted.europa

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ