Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

09 Οκτωβρίου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης αποφοίτησης και ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ και των φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, μέσω της ενίσχυσης των δομών κοινωνικής μέριμνας του ιδρύματος.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 9/10/2017 - 24/11/2017

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας