Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) - Αποχετευτικό δίκτυο Κρανιδίου και Λεωνιδίου, Εγκατάσταση Επεξεργασίας ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

04 Οκτωβρίου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου. Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου, αποχέτευση Λεωνιδίου και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (έργο phasing).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΠελοποννήσουΠερίοδος υποβολής: 15/12/2016 - 10/2/2017

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

14

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2017/ 2018 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας