Ανάπτυξη, προώθηση και αξιοποίηση της Ενιαίας Ταυτότητας / Σήματος Ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών του αγροδιατροφικού τομέα

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

06 Σεπτεμβρίου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Παραγωγή πρώτων υλών υψηλής ποιότητας για τη μεταποιητική βιομηχανία (και σε διεθνές επίπεδο), αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα κλιματολογικά και εδαφικά χαρακτηριστικά της χώρας. Η δράση εξυπηρετεί την στρατηγική της χώρας στον τομέα της αγροδιατροφής, για την μετατροπή των διαρθρωτικών αδυναμιών του σε ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, εισάγοντας διαφοροποιημένα προϊόντα ανώτερης ποιότητας και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 6/9/2017 - 16/10/2017

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

14

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2017/ 2018 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας