Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

08 Αυγούστου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Πρόσληψη προσωπικού με 24μηνη σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ΙΔΟΧ 2.868 ατόμων για την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 8/8/2017 - 25/8/2017 (ώρα 23:59)

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας