Ενίσχυση της αναβάθμισης, επέκτασης και δημιουργίας ερευνητικών δομών στους τομείς ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

06 Αυγούστου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Αναβάθμιση, συμπλήρωση ή / και επέκταση ή / και δημιουργία ερευνητικών υποδομών στο Βόρειο Αιγαίο για την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. Ειδικότερα οι δράσεις θα αφορούν κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό νέο ή αναβάθμιση και επέκταση υφιστάμενου καθώς και δαπάνες.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 1/9/2017 - 20/10/2017

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας