Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες A' Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών - Β' Κύκλος, για ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

06 Αυγούστου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Δημιουργία 1.639 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της πρόσληψης εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, σε Δήμους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών – Β΄κύκλος, για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠερίοδος υποβολής: 28/7/2017 - 8/8/2017 (ώρα 12:00)

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας