Αναβάθμιση του αστικού, φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

06 Αυγούστου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Μυτιλήνης και της Χίου. Κατά κύριο λόγο, αναβαθμίσεις τοπικού χαρακτήρα, όπως ανάπλαση προκυμαίας, δημιουργία πολιτιστικών χώρων, ανάπλαση και ανάδειξη της περιοχής Κάστρουπου.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΝομός υλοποίησης: Νομός Λέσβου, Νομός ΧίουΠερίοδος υποβολής: 1/9/2017 - 29/12/2017

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας