Δράσεις βιοκλιματικής ανάπλασης στο πλαίσιο στρατηγικών για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

06 Αυγούστου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Βιοκλιματική αναβάθμιση του αστικού ιστού των δύο μεγαλύτερων πόλων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνης και Χίου με την βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών στον πυρήνα των μεγαλύτερων αστικών κέντρων και την αισθητική αναβάθμιση με βιοκλιματικά στοιχεία, των υπαίθριων δημόσιων χώρων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΝομός υλοποίησης: Νομός Λέσβου, Νομός ΧίουΠερίοδος υποβολής: 1/9/2017 - 29/12/2017

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας