Δράσεις αστικής κινητικότητας στα πλαίσια στρατηγικών για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

06 Αυγούστου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Κύρια χαρακτηριστικά των δράσεων αστικής κινητικότητας, είναι η δικτύωση ελεύθερων χώρων, χώρων πρασίνου, διαδρομών περιπάτου και ποδηλατοδρόμων. Τα μέτρα προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας, συμβατά με τις εγκεκριμένες στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ενδεικτικά αφορούν σε διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, περιορισμό της πρόσβασης των μηχανοκίνητων μέσων-πεζόδρομοι, προώθηση ήπιων μέσων (ποδηλατόδρομοι).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΝομός υλοποίησης: Νομός Λέσβου, Νομός ΧίουΠερίοδος υποβολής: 1/9/2017 - 29/12/2017

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας