Προώθηση της οικιακής και επιτόπιας κομποστοποίησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

13 Ιουλίου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις οικιακής κομποστοποίησης που προσφέρει την δυνατότητα εκτροπής σημαντικών ποσοτήτων από το συλλεγόμενο ρεύμα των αστικών αποβλήτων και κατ’ επέκταση από τους χώρους υγειονομικής ταφής. Επίσης, δράσεις επιτόπιας κομποστοποίησης σε χώρους πρασίνου, σχολεία, επαγγελματικούς χώρους, που διαθέτουν τις απαραίτητες εκτάσεις, για την εφαρμογή επεξεργασίας – κομποστοποίησης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 17/7/2017 - 29/7/2017

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας