Κέντρα Διανομής Χανίων ΙΙ και διπλή καλωδιακή γραμμή Χανίων ΙΙ – Υποσταθμού Χανίων

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

13 Ιουλίου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Νέο κέντρο διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV κλειστού τύπου G.I.S Χανίων ΙΙ (μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία του Κ/Δ). Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδίων 150kV Μόνωσης XLPE και καλωδίου ΠΙΛΟΤ για τη διπλή διασυνδετική γραμμή Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ – Κ/Δ ΧΑΝΙΑ ΙΙ.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 12/7/2017 - 20/10/2017

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

14

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2017/ 2018 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας