Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

11 Ιουλίου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Υποστήριξη φοιτητών με χαμηλό εισόδημα για τη φοίτηση και την ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ή σε ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες με χαμηλά εισοδήματα.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΗπείρουΠερίοδος υποβολής: 12/7/2017 - 22/9/2017

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας