Δίκτυα ακαθάρτων σε οικισμούς Γ΄προτεραιότητας - Ολοκλήρωση επεξεργασίας λυμάτων Περιφέρειας Αττικής

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

10 Ιουλίου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Κκατασκευή έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων αποκλειστικά σε οικισμούς Γ' Προτεραιότητας της Περιφέρειας Αττικής.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 26/6/2017 - 11/8/2017

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

14

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2017/ 2018 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας