Πρόσκληση Συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη εκτελεστικής σύμβασης της αριθμ. 1213/25.09.2015 συμφωνίας πλαίσιο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα»

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

15 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης στο πλαίσιο της αριθμ. 1213/25.09.2015 συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε. και των 8 αντισυμβαλλόμενων-αποδεκτών της παρούσης για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Ανάπτυξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Εργασίας και των Εποπτευόμενων Φορέων για την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ικανότητας. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.

Δείτε περισσότερα: Κοινωνία της Πληροφορίας AE

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας