Δράσεις για την βελτίωση των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

06 Ιουνίου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις για την συμπλήρωση των απαραίτητων υποδομών στα μικρά νησιά της Περιφέρειας με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης λυμάτων, όπως έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, καθώς και έργα κατασκευής, αναβάθμισης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων κλπ.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 6/6/2017 - 31/7/2017

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

12

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2016/ 2017 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας