«Διαβούλευση για την Απλοποίηση της Διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού – Διάθεση Περιεχομένου μέσω Διαδικτύου.» Λήξη διαβούλευσης 25 Ιουνίου 2017

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

01 Ιουνίου 2017

«Διαβούλευση για την Απλοποίηση της Διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού – Διάθεση Περιεχομένου μέσω Διαδικτύου.» Λήξη διαβούλευσης 25 Ιουνίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://diavouleusi.omegatech.gr/

Δείτε περισσότερα: Κοινωνία της Πληροφορίας AE

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας