Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

02 Μαΐου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Επιδότηση της Μαθητείας/ Πρακτικής Άσκησης των μαθητευόμενων στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ (με 11€ την ημέρα) για τα σχολικά έτη 2015-16 (Α΄Τάξη) και 2016-17 (Β΄Τάξη).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠερίοδος υποβολής: 28/4/2017 - 31/5/2017

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας