Υποδομές Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

25 Απριλίου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης αναμένεται η ανέγερση, επέκταση και βελτίωση των κτιριακών υποδομών στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σκοπό την επίτευξη επαρκών χώρων και συνθηκών ασφαλούς παραμονής των χρηστών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΗπείρουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας