Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του κτιρίου της ΚτΠ Α.Ε. – Χανδρή 3, Μοσχάτο

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

11 Απριλίου 2017

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του κτιρίου της ΚτΠ Α.Ε. – Χανδρή 3, Μοσχάτο. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.

Δείτε περισσότερα: Κοινωνία της Πληροφορίας AE

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας