Κοινωνικές υποδομές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

10 Απριλίου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Ανάπτυξη ή επέκταση ή αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τη μείωση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 12/4/2017 - 12/6/2017

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας