Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης της ΚτΠ ΑΕ

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

07 Απριλίου 2017

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης της ΚτΠ ΑΕ. Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.

Δείτε περισσότερα: Κοινωνία της Πληροφορίας AE

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

12

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2016/ 2017 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας