Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιονίων ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

16 Μαρτίου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Αναβάθμιση και προμήθεια του αναγκαίου εργαστηριακού εξοπλισμού τωνσχολικών μονάδων προσχολικής, α'θμιας και β'θμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων ΝήσωνΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΠερίοδος υποβολής: 15/3/2017 - 15/5/2017

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας