Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

05 Μαρτίου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Δημιουργία νέων δομών καθώς και αναβάθμιση και εξοπλισμός υφιστάμενων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΚΥ, ΠΠΙ, ΠΙ κ.α.)Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 8/3/2017 - 15/5/2017

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας