Επέκταση και αναβάθμιση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας στην Δυτ. Μακεδονία

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

09 Μαρτίου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών υγείας με προτεραιότητα την ολοκλήρωση του δικτύου υποδομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πιο συγκεκριμένα στην προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και στην αναβάθμιση ενεργού υφιστάμενου εξοπλισμού.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 13/3/2017 - 12/5/2017

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας