Προσφορές για πέντε διαγωνισμούς, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 8,5 εκατ. ευρώ, αναζητά η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” εντός του Νοεμβρίου

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

22 Οκτωβρίου 2013“Προσκλητήριο” συμμετοχής σε πέντε διαφορετικούς διαγωνισμούς, συνολικού προϋπολογισμού άνω των €8,5 εκατ. έχει απευθύνει η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, με τις προσφορές να αναμένονται εντός του Νοεμβρίου. Πρόκειται για ισάριθμες προκηρύξεις διαγωνισμών της “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, οι οποίες αναμένεται να κινητοποιήσουν μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων. 

Το μεγαλύτερο από τα πέντε έργα αφορά τη “Δημιουργία και Θέση σε Λειτουργία Πλήρους Κόμβου Φιλοξενίας Προηγμένου Υπολογιστικού Εξοπλισμού Υψηλής Πυκνότητας”, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) €6,088 εκατ. Ως ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό έχει οριστεί η 22η Νοεμβρίου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους. Οι δαπάνες του έργου, που προκηρύχθηκε στις 3 Ιουλίου και έχει διάρκεια υλοποίησης τους έξι μήνες, θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

Το δεύτερο μεγαλύτερο έργο αφορά τις “Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού” και είναι προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.) €1,484 εκατ. Το έργο επίσης χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ενώ η διάρκεια του είναι 18 μήνες. Η προθεσμία για την υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης είναι η 30η Οκτωβρίου, ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό είναι η 26η Νοεμβρίου.  

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών
Ο τρίτος ανοικτός διεθνής διαγωνισμός αφορά στην “Κωδικοποίηση της Τουριστικής Νομοθεσίας”, έργο με αναθέτουσα αρχή, επίσης, την “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” και προϋπολογισμό (με ΦΠΑ), €532.713. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και η διάρκειά του είναι εννέα μήνες. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 11η Νοεμβρίου.  

Στην “Αναβάθμιση Εξοπλισμού και Δικτυακών Υπηρεσιών της “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” στοχεύει ο πρόχειρος διαγωνισμός με δημοσίευση, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) €122.722, τον οποίο “τρέχει” η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”. Το έργο χρηματοδοτείται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα “Ψηφιακή Σύγκλιση” και “Διοικητική Μεταρρύθμιση” και έχει διάρκεια υλοποίησης τις επτά εβδομάδες, ενώ η καταληκτική ημερομηνία προσφορών είναι στις 12η Νοεμβρίου.  

Τέλος, η “Κωδικοποίηση της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης, που αφορά στο ΑΣΕΠ και εφαρμογή αξιοποίησής της, για τις ανάγκες αυτού και των πολιτών” είναι ο πέμπτος ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, για τον οποίο αναμένονται προσφορές εντός του Νοεμβρίου. Το έργο, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) €331.854 χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η διάρκεια του έργου είναι έξι μήνες, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία για την κατάθεση των προσφορών έως την 8η Νοεμβρίου.  

Νατάσα Φραγκούλη

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ