Επαναπροκήρυξη και διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

09 Οκτωβρίου 2013

Σας ενημερώνουμε για την Επαναπροκήρυξη και διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τα έργα:

α) Συντήρηση, επέκταση και επικαιροποίηση συστήματος ηλεκτρονικής συλλογής δεδομένων “ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ”,

β) Συντήρηση και βελτίωση της εφαρμογής “Έρευνα Φορέων Γενικής Κυβέρνησης” και

γ) Αντικατάσταση Firewall (2 τεμάχια), για της ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι προδιαγραφές περιγράφονται στα Παραρτήματα Α, Β, και Γ της προκήρυξης.

Η εγκριθείσα δαπάνη για τα παραπάνω ανέρχεται μέχρι ποσού €73.185,00 (εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ) περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (ήτοι καθαρό ποσό €59.500,00 πλέον ΦΠΑ €13.685,00).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013, ώρα 10:00 (Αίθουσα Ι-15, ισόγειο, κτίριο ΕΛΣΤΑΤ, Πειραιώς 46, 185 10 Πειραιάς).

Προκήρυξη διαγωνισμού, σε μορφή .pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας