ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΝΑ

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

27 Αυγούστου 2013

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη ¨ προμήθεια οθονών Η/Υ για την κάλυψη αναγκών Κέντρων VTMIS – VTS – RTS ¨.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη αντιστοιχεί στο ποσό των πέντε #5.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής στους εξής τηλεφωνικούς αριθμούς. :2104191330, 2104191378, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά οθονών Η/Υ για την κάλυψη αναγκών Κέντρων VTMIS – VTS – RTS» μέχρι και την 30η - 08 – 2013 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ 642 , όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.hcg.gr/node/5644

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας