Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης για τις ανάγκες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

22 Απριλίου 2013

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης υφιστάμενου συστήματος αποθήκευσης δεδομένων (storage) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας των υπηρεσιών συντήρησης/υποστήριξης είναι €22.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ).

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2013, ώρα 14:00.

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: M. Τρίτη, 30/04/2013, ώρα 15:00).

Η παραλαβή της πρόκλησης για την υποβολή προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους, γίνεται μέσω της συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας, στη διεύθυνση: http://www.sch.gr/2647-l-a-a-2013rr  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Φλώρα Τρίμη (Ι.Τ.Υ.Ε.), τηλ. 2610-960361, 2610-960300, fax. 2610-960490, e-mail:nts@cti.gr

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας