Business I.T. Excellence Awards 2013 με τη συνεργασία του ΣΕΠΕ

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

03 Απριλίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι για δεύτερη χρονιά, το περιοδικό netweek της Boussias Communications και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, ELTRUN, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν τα Business IT Excellence Awards 2013. Τα βραβεία αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις επιτυχημένες και καινοτόμες πρακτικές και στρατηγικές αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, καθώς και τα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Όσοι πήραν το ρίσκο να επενδύσουν σε μια αναπτυσσόμενη τεχνολογία, εφάρμοσαν μια δοκιμασμένη τεχνολογία με νέο τρόπο, έδωσαν νέους στόχους σε μια υφιστάμενη τεχνολογία, συνέβαλαν στο μετασχηματισμό του επιχειρείν, έχτισαν αποδοτικότερες επιχειρησιακές διαδικασίες, έβαλαν τον πήχη υψηλότερα από τον ανταγωνισμό, ευθυγράμμισαν τη στρατηγική ΙΤ με την επιχειρηματική στρατηγική, βρήκαν τρόπους να αναπτύξουν τη σχέση τους με υπάρχοντες πελάτες, αλλά και διεκδίκησαν νέες αγορές και πελάτες, εξασφάλισαν σημαντικές μειώσεις κόστους και έθεσαν τις βάσεις για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, έχουν την ευκαιρία να προβάλουν και να γνωστοποιήσουν σε όλη την αγορά και τον επιχειρηματικό κόσμο τη δουλειά τους.

Τα Business IT Excellence (BITE) Awards είναι τα βραβεία που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν αφενός τις πρωτοβουλίες στελεχών Τεχνολογίας και εταιρειών/οργανισμών που επέδειξαν αριστεία και επιτυχημένες πρακτικές αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και αφετέρου τις στρατηγικές εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τις καινοτόμες στρατηγικές και πρακτικές, που χρησιμοποιούν και τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της αγοράς. Επιπλέον, τα βραβεία αναδεικνύουν έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τα BITE Awards καθίστανται ένας αναγνωρισμένος θεσμός στην επιχειρηματική αριστεία, με τη συνεισφορά κορυφαίων προσωπικοτήτων του κλάδου, που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης και την τελετή απονομής. Τα βραβεία διοργανώνουν το περιοδικό netweek της Boussias Communications και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συνεργασία του ΣΕΠΕ.

Τα βραβεία απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις - οργανισμούς που έχουν αξιοποιήσει αποτελεσματικά την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, καθώς και σε επιχειρήσεις Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που προωθούν λύσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο. Υποψηφιότητες καλούνται να καταθέσουν όλες οι εταιρείες που ξεχωρίζουν με την ευρύτητα και το βάθος των πρακτικών τους, τη δημιουργικότητά τους, τις καινοτομίες, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών τους και τα “μαθήματα” (take-aways), που μπορούν να προσφέρουν στους συναδέλφους τους.

Οι συμμετοχές δεν περιορίζονται σε μια, καθώς στόχος των βραβείων είναι να αναδείξουν τις καλές πρακτικές αξιοποίησης των ΤΠΕ, χωρίς να δημιουργούν ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν. Γι’ αυτό, άλλωστε, δεν υπάρχει και κλίμακα στις βραβεύσεις. 

Η επιτροπή των βραβείων αποτελείται από εκπροσώπους σχετικών κλαδικών φορέων, εμπειρογνώμονες του κλάδου και εξειδικευμένους ακαδημαϊκούς, των οποίων τα ονόματα σύντομα θα ανακοινωθούν. Την επιστημονική υποστήριξη των βραβείων έχει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχών λήγει την Δευτέρα 20 Μαΐου 2013. Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο 2013. 

Κατηγορίες Βραβείων
Τα βραβεία χωρίζονται σε τρεις διακριτούς πυλώνες και σε κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, υπάρχουν διαφορετικές ενότητες και κατηγορίες βραβείων. Πιο αναλυτικά:

Πυλώνας Α: Βραβεία σε Επιχειρήσεις για τη βέλτιστη χρήση/αξιοποίηση της Πληροφορικής
Ο Πυλώνας Α αφορά επιχειρήσεις και οργανισμούς, που έχουν υλοποιήσει έργα ή έχουν λάβει πρωτοβουλίες στους τομείς των εφαρμογών, υποδομών, υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και πρακτικές διαχείρισης/διοίκησης, που υποστηρίζουν την επιχειρηματική στρατηγική.

Οι πρωτοβουλίες που εξετάζονται, συνεισφέρουν και υποστηρίζουν τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των στρατηγικών αναγκών των επιχειρήσεων, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης και διαδικασιών όσο και επαφής με τον πελάτη (πχ. ταχύτητα απόκρισης, κεντροποίηση, επιχειρησιακή συνέχεια, μείωση κόστους, ευαισθησία στο περιβάλλον). Κριτήριο επιλογής δεν είναι η τεχνολογία αλλά η εξυπηρέτηση των στρατηγικών στόχων (π.χ. αναπτυξιακές βλέψεις, διακράτηση κόστους, ποιοτικές υπηρεσίες, ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών, γνώση των αναγκών του πελάτη), ανεξαρτήτως μεγέθους εταιρείας ή χρηστών. Σε αυτή την ενότητα βραβεύονται και κοινές συμμετοχές, που αποτελούνται από προμηθευτές - πελάτες.

Α1. Εφαρμογές & Υποδομές (“ΤΙ”)
Πρωτοβουλίες και έργα που αφορούν εφαρμογές και υποδομές Πληροφορικής και Επικοινωνιών:

ERP, CRM, Salesforce Automation, Desktop Virtualization, Human Resources Management, WMS and Logistics, Business Intelligence/Analytics, Ηλεκτρονική συνεργασία/Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Διαδικτυακές εφαρμογές, Mobility & Mobile εφαρμογές, Energy Efficiency εφαρμογές, Ειδικές εφαρμογές για συγκεκριμένους κλάδους, Έργα Πληροφορικής Μεγάλης Κλίμακας, Virtualization, Security, Data center & Green IT υποδομές, Private ή Hybrid Cloud Computing, Content Management /Portals, Υποδομές Collaboration (π.χ. Unified Communications, Video Conference, Social Networking, κ.λπ.), Contact Center Technologies, Network and Communications.

A2. Information Resource Management (“ΠΩΣ”)
Πρακτικές και μέθοδοι υλοποίησης και διαχείρισης/διοίκησης των πρωτοβουλιών:

Ενοποίηση συστημάτων/Systems Integration, Database Management, Consolidation, Outsourcing/Managed Services, Software as a Service, Εκπαίδευση προσωπικού Training/e-Learning, Project Management, Governance, Risk & Compliance.

Α3. Εναρμόνιση με Επιχειρηματική Στρατηγική (“ΓΙΑΤΙ”)
Έργα και πρωτοβουλίες Πληροφορικής, που έχουν αμφίδρομη σχέση με την επιχειρηματική στρατηγική: την υποστηρίζουν αλλά και επιδρούν ουσιαστικά στη σχεδίαση της:

IT Service Management, Re-engineering, Business continuity, Business Process Management/Business Process Outsourcing, Business Improvement, Ευθυγράμμιση με Επιχειρηματική Στρατηγική, Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα.

Πυλώνας
B: Βραβεία σε Εταιρείες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ο Πυλώνας Β αφορά εταιρείες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σχετικά με τη στρατηγική που ακολουθούν και εφαρμόζουν, τις πρακτικές που χρησιμοποιούν και τις καινοτομίες που υλοποιούν. Δεν αξιολογείται το προϊόν ή η υπηρεσία, αλλά η επιτυχία, τόσο στην εφαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής, όσο και συγκεκριμένων τομέων δραστηριότητας που εξετάζονται.

Κατηγορίες Βράβευσης: Καινοτομία & Έρευνα, Δραστηριοποίηση στο Εξωτερικό, Ανάπτυξη/Επενδυτική Δραστηριότητα, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – CSR
, Διαχείριση/Aνάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Project Management & Διασφάλιση Ποιότητας, Πρωτοεμφανιζόμενη Εταιρεία, Χρηματοδότηση/Funding, Στρατηγική Marketing/Channel Strategy, Τεχνική Yποστήριξη (Technical Support), Εισαγωγή νέου προϊόντος/υπηρεσίας, Έναρξη εξαγωγών, Αύξηση πωλήσεων,  Επιτυχημένες συνεργασίες, ICT λύσεις σε επαγγελματίες, Εξειδίκευση σε Επιχειρηματικούς Κλάδους.

Πυλώνας Γ: Βραβεία Έργων & Πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, την καλυτέρευση των λειτουργιών των δημόσιων οργανισμών, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών. Σε αυτή την ενότητα βραβεύονται και κοινές συμμετοχές που αποτελούνται από προμηθευτές - δημόσιους οργανισμούς.

Κατηγορίες Βράβευσης: Εξωστρεφή Πληροφοριακά Συστήματα, Διαλειτουργικότητα, Εσωτερικά Πληροφοριακά Συστήματα & Συστήματα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονική Δημοκρατία/Ανοιχτή Διακυβέρνηση, Ανασχεδιασμός Διαδικασιών, Εκπαίδευση, Πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προώθηση της Πληροφορικής στον Ιδιωτικό Τομέα, Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης, στη διεύθυνση: www.businessitawards.gr

Πληροφορίες για τη συμμετοχή, σε μορφή .pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ