Συμμετοχή σε Κατάλογο Basic Ordering Agreement της ΝΑΤΟ Communications and Information Agency (NCIA)

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

22 Μαρτίου 2013

Σας ενημερώνουμε για την κατάρτιση καταλόγου για τη χώρα μας με εταιρίες που θα πρέπει να έχουν “Δήλωση Επιλεξιμότητας” (Declaration of Eligibility) προκειμένου να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς NCIA – NATO βάσει κάποιων προϋποθέσεων.  

Προκειμένου να συμπεριληφθούν στον εν λόγω κατάλογο νέες εταιρίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν e-mail στη διεύθυνση boa@ncia.nato.int υπόψη της κυρίας Christine Vandenberghe, ζητώντας σαφείς οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες εγγραφής στο BOA Programme μέχρι τις 31 Μαρτίου 2013

Σχετική αλληλογραφία σε μορφή .pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας