Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Προκήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για τη δράση “Open areas digital guides and applications” από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

07 Μαρτίου 2013

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Joint Tourism Initiative Targeting Heritage (JTI-TARGET)” του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 - 2013


Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Α.Μ.Θ.) συμμετέχοντας ως επικεφαλής εταίρος στο έργο “Joint Tourism Initiative Targeting Heritage (JTI Target)” (Κοινή τουριστική πρωτοβουλία  που στοχεύει στην πολιτιστική κληρονομία) του προγράμματος Ελλάδα - Βουλγαρία, 2007 - 2013, έχει δημοσιεύσει, προς δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση της δράσης “Open areas digital guides and applications”, στο πλαίσιο του παραπάνω έργου.

Το έργο JTI-TARGET επικεντρώνεται στην από κοινού προώθηση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Haskovo, Kardjali και Smolyan και στοχεύει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της τουριστικής βιομηχανίας της περιοχής, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες για την προώθηση ολόκληρης της περιοχής. Στο έργο JTI-TARGET συμμετέχουν 4 εταίροι: από την Ελλάδα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και από τη Βουλγαρία οι: Haskovo, Kardjali και Smolyan.

Η δράση “Open areas digital guides and applications” περιλαμβάνει:

1) Σχεδιασμό και ανάπτυξη Οδηγού Πολυμεσικού Περιεχομένου (e-Guide), διαθέσιμου σε φορητές συσκευές και έξυπνα τηλέφωνα (smartphones). Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να μεταφορτώνει την εφαρμογή του ψηφιακού πολυμεσικού οδηγού (απολύτως δωρεάν) από τις καθιερωμένες αγορές εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας (Apple app Store και Google Play ή ισοδύναμες) για συσκευές τύπου Apple iΟS και Google Android ή ίσοδυναμες, αντίστοιχα.

2) Συλλογή, δημιουργία και ανάπτυξη πρωτογενούς υλικού για την τεκμηρίωση και περιγραφή του πολιτιστικού αποθέματος, που θα καταχωρηθεί σε κατάλληλη βάση δεδομένων, που θα αποτελεί τη βασική πηγή πληροφορίας όλων των υπηρεσιών και εφαρμογών.

3) Δικτυακή πύλη ενοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών, η οποία αποτελεί το σημείο αναφοράς όλων των υλοποιούμενων ψηφιακών εργαλείων.

4) Υπηρεσίες εκπαίδευσης, καταχώρησης του πρωτογενούς υλικού, φιλοξενίας συστημάτων, συντήρησης, προβολής και εγγύησης καλής λειτουργίας.

5) Προμήθεια εξοπλισμού.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €383.000,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η αποστολή παρατηρήσεων/διορθώσεων/επισημάνσεων επί του τεχνικού αντικειμένου του διαγωνισμού, μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους έως και την Τρίτη 12 Μαρτίου 2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@pta-emth.gr.

Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού, σε μορφή .pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας