Ανακοίνωση Πανεπιστημίου Κύπρου για RFC (Διαγωνισμός ΑΔΣΟΔ 066/11)

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

09 Απριλίου 2012

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου προτίθεται να προκηρύξει Διαγωνισμό για την Προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση, δοκιμαστική λειτουργία, παροχή εκπαίδευσης και τριετή Εγγύηση Καλής Λειτουργίας - Δωρεάν Συντήρηση, Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος για την υποστήριξη των Σωμάτων Λήψης Αποφάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Έργου η-Πανεπιστήμιο, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στις €176.000 (εκατό εβδομήντα έξι χιλιάδες ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στο ποσό περιλαμβάνεται και το δικαίωμα προαίρεσης ύψους €73.000 εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.27. Το έργο χρηματοδοτείται από το Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Ε., Ε.Π. “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα”, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Άξονας Προτεραιότητας: Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία) και από εθνικούς πόρους.

Σχόλια και απόψεις για τα τελικά προσχέδια των εγγράφων του Διαγωνισμού, μπορούν να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας http://webapps.leventis.ucy.ac.cy/tendersall/viewall μέχρι τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Μάριο Ιωαννίδη, στο τηλέφωνο 00357 22894079 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ioannides.marios@ucy.ac.cy.

Τα τελικά προσχέδια των εγγράφων του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, στη διεύθυνση: http://webapps.leventis.ucy.ac.cy/tendersall/viewall 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας